English

tango v Sloveniji
milonge in tango dogajanje v Sloveniji

Tango Situla

Organizirajo praktike, tečaje z gostujočimi učitelji, občasno milongo in delavnico.
Andro Goblon

naslov
Jakčeva 2
Novo mesto, Slovenia
041 350 164
andro.goblon@sgg.si

Prijava