English

tango v Sloveniji
milonge in tango dogajanje v Sloveniji

tango.si

Klub veliko let organizira edino vsakotedensko milongo v Ljubljani in spomladanski tango maraton, redne tečaje tanga in posebne delavnice z gostujočimi učitelji.
Andrej Godec, Maja Sever, Lenka Sotelšek

naslov

Ljubljana, Slovenia
+386 31 389 284
majas@tango.si

Prijava