English

tango v Sloveniji
milonge in tango dogajanje v Sloveniji

tango.si

Društvo veliko let organizira edino vsakotedensko milongo v Ljubljani in spomladanski tango maraton, redne tečaje tanga in posebne delavnice z gostujočimi učitelji. Maja Sever, Lenka Sotelšek, Lilijana Marič, Peter Skuber
Andrej Godec, Maja Sever, Lenka Sotelšek

naslov
Cesta na Svetje 13
1215 Medvode, Slovenia
+386 31 389 284
tango.si.info@gmail.com

Prijava