English

tango v Sloveniji
milonge in tango dogajanje v Sloveniji

GOtango

Tango tečaji in praktike na Goriškem.
Savo Nardin, Maruška Likar

naslov
Cankarjeva 8 (Glasbena šola Nova Gorica)
Nova Gorica, Slovenia
031 264 402
GOtango@nardin.si

Prijava