English

tango v Sloveniji
milonge in tango dogajanje v Sloveniji

A.T. MAGICO N E O L O N G A & Studio BA tango

Organizator rednih tedenskih neolong-milong, v sodelovanju z Studiom BA Tango - TDj in plesalka argentinskega tanga
TDJ-Zdenka

naslov
Mesarska 4
Ljubljana, Slovenija

Prijava