English

tango v Sloveniji
milonge in tango dogajanje v Sloveniji

MaTango

Mesečne milonge, redne praktike in tečaji tanga, ter posebne delavnice tanga. Pozimi pripravljajo tango-dogodek z milongami in delavnicami z gostujočimi učitelji.
Vlado, Sabina Šram, Duška Jenko

naslov
Tomšičeva ulica 25
Maribor, Slovenija

Prijava