English

tango v Sloveniji
milonge in tango dogajanje v Sloveniji

El Beso

Plesna šola, ki organizira redne tečaje in delavnice argentinskega tanga, praktike in milonge
Anton Volkov

naslov
Prečna ulica 2
Ljubljana, Slovenija

Prijava