English

tango v Sloveniji
milonge in tango dogajanje v Sloveniji

OINZ stil

Tango šola v Ljubljani.
Velja Kocić

naslov
Rašiška ulica 11
Ljubljana, Slovenia
+386 031 286 221
veko@amis.net

Prijava