English

tango v Sloveniji
milonge in tango dogajanje v Sloveniji

El Cachafaz

Organizator z res dolgotletnimi izkušnjami, trenutno organizira mesečno milongo in tedensko praktiko, občasno pa posebne delavnice z gosti.
Roman Mohar

naslov
Vilharjeva cesta 3
Ljubljana, Slovenia
+38641 684 848
info@elcachafaz.si

Prijava